Rommert Bakker, gemeente Zoetermeer:

“Een jaar geleden kwam ik Miranda tegen in mijn nieuwe functie als functioneel beheerder. Zij is van het begin af aan betrokken geweest bij de implementatie van Squit in Zoetermeer. Miranda is in staat om de wens van de klant helder te formuleren en door haar onafhankelijke kijk op de zaak, kan zij in het belang van Zoetermeer adviseren, inrichten en ontwikkelen. Miranda is een snelle denker en in combinatie met een grote materie kennis is zij van groot belang geweest in de ondersteuning van Zoetermeer.”

 

Vienna van Megen, gemeente Zeevang:

“De implementatie van Squit XO liep niet helemaal lekker. We hadden zelf weinig kennis en tijd en het softwarepakket was nog in ontwikkeling. Toch bleef ik met de gedachte spelen dat er toch wel iemand moest bestaan die met deze complexe materie aan de slag kan, maar waar vind je zo iemand? Nou, we hebben haar gevonden! Miranda heeft ons in een dag geholpen om een heleboel obstakels in het pakket weg te werken en het resultaat mag er wezen: ons einddoel om te kunnen registreren in Squit XO is gehaald! De dag verliep zelfs zo voorspoedig dat er nog meer doelen zijn bereikt, zoals het automatisch invoeren van de verbeterde versie Stadswerkbrieven; iets wat voor onszelf een heidens karwei was geweest. We kunnen vol inspiratie met de vervolgacties aan de slag en zijn dankzij Miranda per 1 oktober Wabo-proof!”

 

Anne Nijenhuis, gemeente Ermelo:

“Praktisch, positief en prima kwaliteit.
Onafhankelijk en met een schat aan kennis van Squit XO.
Delen van informatie, delen van kennis.”

 

Karin Vrielink, gemeente Wijdemeren:

“Als medewerker van De Straat Milieu-adviseurs verzorgde Miranda Mol in 2002 de conversie naar Stramis bij Wijdemeren. Zij zorgde doeltreffend voor helderheid in de datachaos en voor een goed lopend registratiesysteem. In 2010 vroegen we Miranda weer om hulp bij de implementatie van Squit XO. Door haar uitgebreide kennis van de techniek en de gemeentelijke werkprocessen, open wijze van communiceren en probleemoplossend vermogen is het weer prettig om met Miranda samen te werken. Miranda klaart de klus!”

 

Alex Weersma, gemeente Zoetermeer:

“Vanaf 1999 heeft de gemeente Zoetermeer gebruik gemaakt van milieusoftware van De Straat Milieu-adviseurs, later Syncera, en nu Roxit. Miranda Mol verzorgde onder andere de updates en eventuele installaties en conversies. Zij is een warme persoon, waarmee heel goed samen te werken is. Daarnaast heeft zij grote kennis van haar vakgebied en is in staat om echt ‘out-of-the-box’ oplossingen te bieden.”

 

Ad Overgaag, Overgaag Advies:

“De provincie Zuid-Holland was de eerste klant van Squit XO in Nederland. In het speelveld van een nieuwe applicatie en nieuwe processen is het fijn om iemand als Miranda in het team te hebben. Miranda is in staat om de brug tussen business en ICT te leggen. Zij verliest het belang van de klant niet uit het oog en zoekt creatief naar oplossingen. Het is prettig om met Miranda als persoon te werken.”

 

Jeroen Vinckers, Middag Advies:

“Miranda Mol…. Eén van de pijlers van de Straat / Syncera en Roxit (milieu) software. Staat altijd klaar met concrete en inventieve oplossingen voor organisatiegebonden vraagstukken of maatwerk.
Als persoon uitermate prettig om mee samen te werken, probleemoplossend, doelgericht en denkend vanuit een breder kader. De resultaat- en klantgerichte aanpak zijn voor Miranda vanzelfsprekend en voor de klant de oplossing!”

 

Hans Meijer, Hoogheemraadschap van Schieland (uit 2000):

“De pianist, de harde werker, speelt altijd zoveel noten,
soleert… speelt solo’s van and’re muzikanten aan elkaar
verbindt zo alle instrumenten, ja ‘t is waar
dankzij Miranda is er …uiteindelijk… iets goeds ontsproten”

Rommert Bakker, gemeente Zoetermeer:

“Een jaar geleden kwam ik Miranda tegen in mijn nieuwe functie als functioneel beheerder. Zij is van het begin af aan betrokken geweest bij de implementatie van Squit in Zoetermeer. Miranda is in staat om de wens van de klant helder te formuleren en door haar onafhankelijke kijk op de zaak, kan zij in het belang van Zoetermeer adviseren, inrichten en ontwikkelen. Miranda is een snelle denker en in combinatie met een grote materie kennis is zij van groot belang geweest in de ondersteuning van Zoetermeer.”

 

Vienna van Megen, gemeente Zeevang:

“De implementatie van Squit XO liep niet helemaal lekker. We hadden zelf weinig kennis en tijd en het softwarepakket was nog in ontwikkeling. Toch bleef ik met de gedachte spelen dat er toch wel iemand moest bestaan die met deze complexe materie aan de slag kan, maar waar vind je zo iemand? Nou, we hebben haar gevonden! Miranda heeft ons in een dag geholpen om een heleboel obstakels in het pakket weg te werken en het resultaat mag er wezen: ons einddoel om te kunnen registreren in Squit XO is gehaald! De dag verliep zelfs zo voorspoedig dat er nog meer doelen zijn bereikt, zoals het automatisch invoeren van de verbeterde versie Stadswerkbrieven; iets wat voor onszelf een heidens karwei was geweest. We kunnen vol inspiratie met de vervolgacties aan de slag en zijn dankzij Miranda per 1 oktober Wabo-proof!”

 

Anne Nijenhuis, gemeente Ermelo:

“Praktisch, positief en prima kwaliteit.
Onafhankelijk en met een schat aan kennis van Squit XO.
Delen van informatie, delen van kennis.”

 

Karin Vrielink, gemeente Wijdemeren:

“Als medewerker van De Straat Milieu-adviseurs verzorgde Miranda Mol in 2002 de conversie naar Stramis bij Wijdemeren. Zij zorgde doeltreffend voor helderheid in de datachaos en voor een goed lopend registratiesysteem. In 2010 vroegen we Miranda weer om hulp bij de implementatie van Squit XO. Door haar uitgebreide kennis van de techniek en de gemeentelijke werkprocessen, open wijze van communiceren en probleemoplossend vermogen is het weer prettig om met Miranda samen te werken. Miranda klaart de klus!”

 

Alex Weersma, gemeente Zoetermeer:

“Vanaf 1999 heeft de gemeente Zoetermeer gebruik gemaakt van milieusoftware van De Straat Milieu-adviseurs, later Syncera, en nu Roxit. Miranda Mol verzorgde onder andere de updates en eventuele installaties en conversies. Zij is een warme persoon, waarmee heel goed samen te werken is. Daarnaast heeft zij grote kennis van haar vakgebied en is in staat om echt ‘out-of-the-box’ oplossingen te bieden.”

 

Ad Overgaag, Overgaag Advies:

“De provincie Zuid-Holland was de eerste klant van Squit XO in Nederland. In het speelveld van een nieuwe applicatie en nieuwe processen is het fijn om iemand als Miranda in het team te hebben. Miranda is in staat om de brug tussen business en ICT te leggen. Zij verliest het belang van de klant niet uit het oog en zoekt creatief naar oplossingen. Het is prettig om met Miranda als persoon te werken.”

 

Jeroen Vinckers, Middag Advies:

“Miranda Mol…. Eén van de pijlers van de Straat / Syncera en Roxit (milieu) software. Staat altijd klaar met concrete en inventieve oplossingen voor organisatiegebonden vraagstukken of maatwerk.
Als persoon uitermate prettig om mee samen te werken, probleemoplossend, doelgericht en denkend vanuit een breder kader. De resultaat- en klantgerichte aanpak zijn voor Miranda vanzelfsprekend en voor de klant de oplossing!”

 

Hans Meijer, Hoogheemraadschap van Schieland (uit 2000):

“De pianist, de harde werker, speelt altijd zoveel noten,
soleert… speelt solo’s van and’re muzikanten aan elkaar
verbindt zo alle instrumenten, ja ‘t is waar
dankzij Miranda is er …uiteindelijk… iets goeds ontsproten”